von GOPPY I .
   
   «      BG   EN


        

                

        

        

© www.GOPPY.eu
+359 888 21 1234
+359 878 31 1234

E-mail:
goppy1970@abv.bg
office@goppy.eu


© Von Goppy 2008
Web-design by @lvis & PlayDaniel
   


Zev von Goppy I


 

 

:

Don vom Valentinof

SZ: 2148213    

 :

Ora von Terminal  

BSV 53209   PK 10050/08

       
.:
. :95761
: 22.08.2009
HD:
ED:
DNA:
:
:

Don v Valentinof

SZ: 2148213

Stanley v. Lehnhof

SZ 2086407

Bax v.d. Luisenstrasse
SZ: 2042606

Odin v. Hirschel 

SZ: 1625447

Beaury v.d. Huis Kirura
SZ: 2012720
Oduscha v.d. Wienerau
 SZ: 2001332
Qrick v.d. Wienerau
SZ: 1936916
Sally v. Bergmannshof
SZ: 1883498
Sabatini Splitberg
SZ 2100477
Tasso v. Galdenberg
HR 18129
Seam Blue-Iris
SZ: 1810667
Gerti v. Galgenberg
SZ: 1641163
Naike Splitberg
HR 14852
Xenio v. Adeloga
HR 10717
Pitta v. Valentinhof
JR Sp 83883

Ora v. Terminal

BSV 53209

Vedor vom Ochsentor
SZ 2088052
Bax v.d. Luisenstrasse
SZ 2042606
Odin v. Hirschel
SZ 1925447
Beaury v.d. Huis Kirura
 SZ 2017810
Kascha v. Ochesentor
SZ 2031748
Wasko d'Ulmental
SZ 2017810
Feli v. Ochsentor
SZ 1972216
Dalia v. Terminal
BSV 42595

 

Quino v. Trompetersprung
SZ 2071315
Ursus v. Batu
SZ 1932624
Usi v. Trompetersprung
SZ 1890132
Quasta v. Noricum
BSV 11792 SZ: 2068538
Til v. Lechtal
SZ 1983117
Dasti v. Noricum
SZ 1967963
,
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a