von GOPPY I .
   
   «      BG   EN


        

                

        

        

© www.GOPPY.eu
+359 888 21 1234
+359 878 31 1234

E-mail:
goppy1970@abv.bg
office@goppy.eu


© Von Goppy 2008
Web-design by @lvis & PlayDaniel
   


Nills von Goppy I


 

 

:
Aras v. Terminal
PK 02971/03 . :32412
:
Ambra v. Hause Froehli
BSV 53158
       
.:
. :
: 04.08.2010
HD:
ED:
DNA:
:
:
Aras v Terminal

PK 02971/03

Frei aus Karasto
SZ PK 00823/01
Kevin v. Murtal
SZ 2020273
Rikkor v. Bad-Ball
SZ 1919865
Tapsi vom Parchimer Land
DDR 156817
Upi v. Larchenhein
SZ 22019109
Aras vom Grafental
DDR 122609
Brit vom Bottchersuck
ddr 99569
Neta v. Wildsteiger Land

PK 00001/01

Nils v. Wildsteiger Land
SZ 2007204
Don vom Haus Iris
SZ 18041343
Fina v. Dammer Land
SZ 1802484
Yanke v. Wildsteiger Land
SZ 1983556
Brando von der Marderklause
SZ 1813132
Cessi vom Gleisdreieck
SZ 1807929
Ambra v. Hause Froehli
BSV 53158
Ito v. Ritterberg
SZ 2098323
Glind v.Ritterberg
SZ 2001398
Dorijan Yohaness Berg
SZ 1940816
Yade v. Ritterberg
SZ 1927998
Xara v.Wildsteiger
SZ 1882097
Lux de Valdovin
SZ 1845138
Rita di Casa Mary
SZ 1878918
Tara v. Riedgarten
SZ 32306
SHSB 595894
Mischaland`s Kaiser
SHSB 584606
Rikkor v. Bad - Ball
SZ 1919865
Mischaland`s Vroni
SKK 19800
Jule v. Seeheimer Wald
SHSB 581292
Matzo v. Kirschental
SZ 1818229
Fee v.Seeheimer Wald
SZ 1798771
,
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a